Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Aanvraag


Onze zorg kan aangevraagd worden via huisarts, thuiszorg of rechtstreeks via info@stichtingpatiens.nl
 aanvraag-proces
Na aanvraag vindt er een intakegesprek plaats met 2 coördinatoren. Tijdens dit gesprek staan de zieke en zijn familie centraal. De coördinatoren zullen met de
paardebloem12
hulpaanvrager overleggen wat de meest gewenste ondersteuning zou kunnen zijn.
Nadat er afspraken gemaakt zijn gaat één van de coördinatoren op zoek naar de geschiktste vrijwilliger voor deze thuissituatie.
Aan deze vrijwillige hulpverlening zijn geen kosten verbonden.