Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Onze hulp


paardebloem3
Onze vrijwilligers bieden ondersteuning aan terminaal zieken die thuis willen sterven. Zij ondersteunen en vervangen zonodig de naasten van de zieken. Daarbij zijn zij een aanvulling op de zorg welke door familie, vrienden en buren (mantelzorg) geboden wordt aan zieken in hun laatste levensfase.
 
De vrijwilligers zullen uitsluitend die taken verrichten die normaal gesproken ook door mantelzorgers (kunnen) worden verricht. Taken die een specifieke deskundigheid vereisen, blijven derhalve voorbehouden aan de professionele gezondheidszorg.
 
Dit houdt in de praktijk in dat de vrijwilligers de volgende taken op zich kunnen nemen.

  • Zij assisteren bij in en uit bed gaan en evt. bieden zij waar het nodig is een handje hulp bij de lichamelijke verzorging.
  • Zij verlenen hulp bij het toiletbezoek
  • Zij helpen de patiënt bij eten en drinken en maken eventueel ook een broodmaaltijd klaar.
  • De vrijwilligers zijn er ook om te luisteren naar 't wel en wee van de zieke en zijn directe naasten en om mee te leven met de patiënt en zijn familie.

Kwaliteitskompas


paardebloem3


Aangezien wij lid zijn van VPTZ volgen wij ook het kwaliteitskompas. Voor meer informatie over het kwaliteitskompas verwijzen we u naar de specifieke website van de VPTZ.