Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Wanneer bieden wij zorg


paardebloem10
Als de terminale zieke “thuis” wil sterven
Terminale zieken zijn zij die menselijkerwijs gesproken niet lang meer te leven hebben als gevolg van een ernstige ziekte. Dikwijls geven deze patiënten er de voorkeur aan om zo lang mogelijk thuis in hun oude vertrouwde omgeving verzorgd te worden. 
Velen willen liever thuis sterven dan in een ziekenhuis. In zo’n situatie kan de zieke vaak niet meer thuis alleen gelaten worden. Dan kan men een beroep doen op professionele hulpverleners zoals: huisarts, wijkverpleegkundigen en gezinsverzorgende, maar ook op vrijwilligers die de mantelzorger kunnen ondersteunen.
 
Wie zijn de mantelzorgers
Mantelzorgers zijn de familieleden, buren, vrienden en kennissen die de terminale zieke van dag tot dag gezelschap houden en bijstaan gedurende het ziekteproces. Hun taak kan zeer langdurig en uitputtend zijn. “Patiëns” wilt hen graag bijstaan om overbelasting te voorkomen zodat de zorg thuis gewaarborgd blijft. Ook in geval van tekort aan mantelzorgers biedt Patiëns U de helpende hand.