Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Vrijwilligers


paardebloem11
Bij de Stichting zijn ongeveer dertig vrijwilligers werkzaam. Het zijn veelal mensen met een gezin en een werkkring. Maar toch staan zij klaar om anderen te helpen. Zij houden rekening met de levensovertuiging en de privacy van het gezin dat zij ondersteunen. Zij zijn verplicht tot geheimhouding.
 
Bent U geïnteresseerd in onze doelstellingen en werkwijze en woonachtig in of aangrenzend aan ons zorggebied, dan kunt U zich als vrijwilliger aanmelden via info@stichtingpatiens.nl.
 
Onze coördinatoren nemen vervolgens contact met U op voor een nadere wederzijdse oriëntatie.