Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Over ons


paardebloem9

Wat doet de “Stichting Patiëns”?

“Patiëns” –een Latijns woord voor “geduldig dragend” – is een organisatie van vrijwilligers, die is opgericht in september 1991. Het doel van de organisatie is om mantelzorgers te ondersteunen bij de verzorging van terminale zieken die thuis in hun eigen omgeving willen sterven.
  

Waar verlenen wij zorg?

Wij bieden deze vrijwillige terminale stervensbegeleiding in Heerlen en omstreken.
  • Brunssum
  • Heerlen
  • Landgraaf
  • Voerendaal
 

Contact

Stichting Patiëns
Postbus 148
6400 AC HEERLEN
e-mail: info@stichtingpatiens.nl
www.stichtingpatiens.nl

NL49 ABNA 0426 9019 16
T.n.v. “Stichting Patiëns”
Wij zijn een ANBI geregistreerde instelling. 
RSINnr. 804356324

In onze stichting worden alleen onkosten vergoed.
 

Coördinatoren

Mevr. I. Lassche-Smeelen 045-5751415
Mevr. V. Kreutz-Piepers 045-5232504

Bestuur

Dhr. M. Schyns- voorzitter
Mevr. I. Boon-Schaghen - penningmeester
Mevr. M. Struver - secretariaat
Dhr. H. Kragten

Geestelijk adviseur

De Z.E.H. Pastoor Th. van Galen